С 6 месеца се удължава срокът на изтичащите лични карти и шофьорски книжки

За свидетелства за управление на МПС са валидни индивидуални удостоверителни документи за управление на МПС само и единствено на територията на страната, както и за личните документи. Това заяви Светлана Ценева, директор на Дирекция „Български документи за самоличност“.

Ще се издават нови лични документи и преди изтичане на срока на валидност. Срокът е удължен с 6 месеца.

На 9 март са приети 4569 лични карти, паспорти 4302, свидетелства за управление 1269, в сравнение с 23 март са приети 1071 лични карти, над 200 паспорта и над 200 свидетелства за управление. Имаме рязък спад в последната седмица, което означава, че въведеният режим се спазва от гражданите, добави Ценева.

С влизането в сила на закона се удължава срокът за валидност на документите.

Удължава се срокът на валидност с 6 месеца за постоянно и дългосрочно пребиваващи чужденци, тоест това са пребиваващите безсрочно. Удължава се срокът на валидност и на гражданите на ЕС и техните семейства, които пребивават на територията на страната.

Това заяви старши комисар Николай Николов, директор на Дирекция „Миграция“

- реклама -