бедност НСИ данни

България попадна в негативна класация

44% от децата в България живеят в риск от бедност или социално изключване, съобщава европейската статистическа агенция „Евростат“.

Едно от всеки четири деца в Европейския съюз или близо 25 млн. растат в недоимък.

България и Румъния са в дъното, в Швеция са най-добре

Най-лоши резултати показват Румъния и България, където съответно 46,8% и 43,7% от децата са в риск.

Това са деца, живеещи в домакинства, в които има поне едно от следните условия – недостатъчни социални помощи, незадоволителни материални условия, безработни един или двама родители.

След Румъния и България най-много деца в риск има в Гърция (37,8%), Унгария (36,1%), Испания (34,4%), Италия (33,5%), Литва (32,7%), Латвия (31,3%) и Великобритания (30,3%).

Най-добре представящи се държави по този показател са скандинавските страни – Швеция (14%), Финландия (14,9%) и Дания (15,7%).

Тези данни показват леко подобрение от 2010 г., когато 25,9 млн. деца (27,5%) попадаха в рисковата група.

 

 

- реклама -