НАП декларация данъци ПИК

5500 млади семейства могат да намалят данъците си, ето как

И през 2017 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи

Това става с лихвените плащания по заема през годината, съобщиха от НАП.

Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания. Те трябва да са по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Така се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

Средногодишно облекчението за ипотечни кредити се ползва от около 5500 семейства, като те намаляват общо с над 15 млн. лв. данъчните си основи.

За да се ползва данъчното облекчение, едновременно трябва да са налице следните условия

Договорът за ипотечния кредит да е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а. Задължително е да имат сключен граждански брак. Данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит. Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през годината.

Трябва да се представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година.

 

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 г Като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне.

- реклама -