средна работна заплата, доходи НСИ брутен вътрешен продукт БВП

НСИ: Средната работна заплата за септември е 954 лева, най-ниско платени са в туризма

Най-високи са зплатите са в ИТ индустрията

През третото тримесечие на 2016 г. средната заплата e 941 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2016 г. с 0.5 на сто. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Средната брутна заплата за юли е 947 лв., за август – 923 лв., и за септември – 954 лева.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2016 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 2 159 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 647 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 612 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ 580 лева, „Други дейности“ – 660 лева, „Административни и спомагателни дейности“ – 722 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната заплата през третото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 6.8 на сто, а в частния сектор – с 8 на сто.

Наетите лица намаляват

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2016 г. намаляват с 45.9 хил., или с 1.9 на сто спрямо края на юни 2016 г.. Общият им брой достига 2.31 милиона.
Спрямо края на второто тримесечие на 2016 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 20 на сто, „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.2 на сто, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 4.2 на сто. Най-голямо увеличение на наетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 1.5 на сто, и в „Строителство“ – с 0.4 на сто.

- реклама -