5000 лв. глоба, ако измиeте колата си с питейна вода

5000 лв. глоба, ако измиeте колата си с питейна вода. Ползването на питейна вода за дейности, които не са свързани с питейно-битовите нужди на населението

– като напояване, поливане на зелени площи,

миене на улици, на моторни превозни средства и други, е забранено с нарочна заповед на кмета на Общината инж. Огнян Атанасов.

Глобата при нарушение е до 5 000 лева, като при повторно нарушение

ще се плаща в пълен размер.

При високите температури и засушаването последните седмици доведоха до намаляване на дебита на водоизточниците в  Кюстендил и района. При необходимост в населените места с недостиг на питейна вода ще се въвежда режим на подаването ѝ, като графикът за това

трябва да бъде предварително обявен.

Предложението за въвеждане на режим е на кметовете на населени места. През 2023 г. до критична ситуация се стигна в села като Соволяно и най-вече, Катрище, което остана на режим през цялата година. Сега се изгражда

допълнителен водопровод до селото.

За да е нормално водоподаването, за града са необходими 240 л. в секунда.  При недостиг се включват част или всичките 25 помпи по кладенци до река Струма.

Вижте още:

- реклама -