A wood material logging. Round timber stock. Lumber-camp of pine. Mass deforestation. Freshly cut tree logs piled up. Harvesting of wood. Sale of natural resources on the exchange. Ecological problem.

5000 без работа: Ключови заводи у нас спират работа, вижте защо

5000 без работа: Ключови заводи у нас спират работа, вижте защо. Ключови заводи в дървопреработващия сектор

спират работа заради високите цени

на дървесината, част от тях вече са прекратили дейността си, а други работят с намален обем и подготвят спиране. Само в три от водещите предприятия, засегнати от проблема, работят над 1000 души, като индиректно без работа остават близо 5 хиляди заети в транспорта, добива и услугите, свързани с това производство.

Основната причина за високите цени

на дървесината е спекулативното покачване на цената ѝ през 2022 г, довело до непосилни цени и за местното население, и за индустрията. До проблема, според бранша,

се е стигнало заради наложените изкуствени

ограничения върху добива на дървесина – заповедта за намаляване с 30% на сечите във вековни гори на служебния министър Христо Бозуков от края на 2021 г.

Въпросната наредба не защитава горите,

а им вреди, защото възпрепятства санитарната и възобновителна сеч .

Отделно в България не се оползотворява т. нар. прираст в горите, който у нас се използва едва на 50%, а средно в Европа над 75 на сто. От бранша

настояват за отпадане на тези ограничения.

В сферата на горското стопанство и горската промишленост в България работят над 60 000 души и създават над 3% от БВП, основно в полупланинските и планинските райони,

като на места това е единственият поминък.

Сега голяма част от тези хора са изправени пред опасността да останат без работа, обобщават дървопреработватилите.

- реклама -