МЗХ Георги Костов пожари щети превенция

5 млн. лева са преките щети от пожарите тази година

Преките щети от горските пожари, бушували в страната от началото на годината досега, се равняват на 5 млн. лв. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Георги Костов по време на представянето на мерки на министерството за превенция на пожарите.

МЗХ инициира пакет от мерки за подобряване на превенцията срещу пожарите

Министерство на земеделието и храните инициира изготвяне на пакет от мерки за подобряване на превенцията срещу пожарите, идващи от земеделски територии в горите.

Доц. Георги Костов  обясни, че със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева е създадена работна група, която да анализира и предлага мерки за превенция срещу пожари, идващи от горски територии. В нея участват представители на Министерство на околната среда и водите, Държавен фонд „Земеделие“, Изпълнителна агенция по горите, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Националното сдружение на общините.

Георги Костов подчерта, че се предвижда създаване на публичен регистър на пожарите в горите и в земеделските територии.

Щетите

Към момента в горите са възникнали 398 пожара, които са засегнали около 50 000 дка горска площ, в което е много под средната годишна цифра за последните 10 години, благодарение на взетите организационни, информационни и други мерки от служителите на горите, от „Пожарна и аварийна безопасност“ и от останалите служители. Амбицията на Министерство на земеделието и храните е броят на пожарите да се сведе до тези, които възникват по естествен път“, каза Костов.

Мерки срещу горенето на стърнища

Ще се въведе и нова мярка, с която ще се ограничават ползватели, заради които са възникнали пожари, относно ползване на общински поземлен фонд, както и ще се регулира видът на техниката, която се използва за почистване на земеделските площи.

Предвижда се в заявлението за подпомагане за директни плащания да има и декларация с изисквания, които земеделските стопани трябва да спазват. Заместник-министърът подчерта, че експерти от Държавен фонд „Земеделие“ ще проверяват постоянно затревените площи още в рамките на подаване на заявленията за подпомагане.

- реклама -