еврозоната

Спад на чуждите инвестиции в България с 33%

С 33% са намалели преките чуждестранни инвестиции в страната за периода от януари до август 2016-та спрямо същия период на 2015-та година. Това сочат данните на Българската народна банка.

Те възлизат на 988.5 млн. евро, което е с 493.6 млн. евро по-малко спрямо първите осем месеца на 2015 г., когато са били 1,48 млрд. евро.

По данни на централната банка само през август инвестициите намаляват с 3.7 млн. евро, при ръст от 323.9 млн. евро за същия период на миналата година.

Холандия и Люксембург – инвеститори номер 1

Холандия отново заема челна позиция по най-големи вложения в страната ни с 18.2% от общия размер на инвестициите. През периода от там са постъпили общо 179.6 млн. евро. Следва Люксембург – с вложения от 145.9 млн. евро, 14.8%, следвана от Великобритания – със 126.7 млн. евро. Най-голям спад има при вложенията от Унгария. Те са се свили с цели 74 на сто.

Ние обаче инвестираме в чужбина

По данните на БНБ преките инвестиции от България в чужбина за периода нарастват със 118.4 млн. евро, при увеличение от 21.3 млн. евро за януари – август 2015 г. През август те нарастват с 25.6 млн. евро, при увеличение от 9.2 млн. евро за същия месец на 2015 година.

източник: Труд

- реклама -