газове ограничение споразумение хладилници климатици

200 държави се съгласиха да ограничат парниковите газове от хладилници и климатици

Близо 200 нации приеха споразумение за ограничаване на парниковите газове, използвани в хладилниците и климатиците. Това предава агенция Reuters.

Исторически пробив

Споразумението, което са приели и двете най-големи световни икономики – Съединените американски щати и Китай, разделя държавите на три групи. Те имат различни крайни срокове за ограничаване на употребата на изкуствени хидрофлуоровъглеродни (HFC) газове, които могат да са 10 хил. по-силни парникови газове, отколкото въглеродният двуокис.
В рамките на споразумението развитите страни, сред които са повечето държави от Европа, както и Съединените американски щати, се задължават постепенно да намалят употребата на въпросните газове с 10% до 2019 г. и с 85% до 2036 г.
Двете други групи развиващи се страни ще замразят нивото на употреба на вредните газове до 2024 и 2028 г. (двете групи имат различен краен срок – б.пр.), а след ще започнат да ограничават използването им. По-късният срок за започване на намаляване на емисиите парникови газове е за Индия, Иран, Ирак, Пакистан и страните от Персийския залив.

- реклама -