Евродепутатите ще обсъждат положението с върховенството на закона и основните права в България

В Европарламента предстои сесия, на която ще бъде обсъдено върховенството на закона в България.

На 30 септември Европейската комисия представи пред депутатите от Европейския парламент доклад за състоянието на върховенството на закона в държавите-членки на Евросъюза.

В него бе уточнено, че понятието „върховенство на закона” предполага прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен процес за приемане на закони; правна сигурност; забрана на произволното им прилагане от страна на изпълнителната власт, ефективна съдебна защита от независими и безпристрастни съдилища, ефективен съдебен контрол, включително зачитане на основните права; разделение на властите; и равенство пред закона.

Подчертава още се, че тези принципи са признати от Европейския съд и Европейския съд по правата на човека и спазването на върховенството на закона е от съществено значение за доверието на гражданите и бизнеса към обществените институции, а ключовите му принципи се ползват с подкрепата на гражданите в държавите-членки на ЕС.

България бе спомената на няколко места в доклада, като се посочва, че там има проблеми – в частта за правосъдната система, борбата с корупцията и медийната свобода.

Резолюция по темата ще бъде гласувана в четвъртък.

Автор на резолюцията е председателят на Комисията по граждански свободи в Европейския парламент Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Върховенството на закона е пряко свързано със защитата на интересите на ЕС и борбата с корупцията. В страни-членки със структурни липси при прилагането на върховенството на закона най-често има корупционни практики при усвояването на еврофондове. Това трябва да спре„, заяви той.

- реклама -