банки

46,7 млрд. лева държат в банки българските домакинства

В края на ноември депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 70,946 млрд. лева, като годишното им увеличение е с 5,3%, показват данни на Българската народна банка.

Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 21,631 млрд. лева, нараствайки на годишна база с 12,2%. В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 28,3% на годишна база след понижение с 19,4% през октомври и достигат 2,583 млрд. лева.

През ноември депозитите на домакинствата са в размер на 46,732 млрд. лева

Годишният им ръст през 2017-та е с 5,1%. Кредитите на домакинства също се повишават с 6,8% спрямо миналия ноември и възлизат на 19,787 млрд. лева – 9,410 млрд. от тях са жилищни кредити, а потребителските са 7,834 млрд. лева.

В същото време кредитите на неправителствения сектор в края на ноември са в размер на 53,252 млрд. лева, като нарастват на годишна база с 4,2% спрямо ноември миналата година.

- реклама -