Мини Марица-изток

43 случая на COVID-19 в „Мини Марица-изток”

43 случая на коронаварус в „Мини Марица-изток”. Това става ясно от заповедта на изпълнителния директор, която въвежда стриктно спазване на противоепидемични мерки в предприятието.

В най-голямото въгледобивно дружество у нас работят 7200 души.

От там обясниха, че е предотвратено разрастването на епидемията и образуването на клъстер. Действа и извънреден щаб.

Всички работещи са задължени да носят лицеви маски в закрити пространства, извършва се ежедневна дезинфекция и се спазва физическа дистанция между присъстващите, ограничени са несъществените контакти на работните места, пише още в заповедта.

Във всички общи помещения са създадени условия за поддържане на хигиена на ръцете (измиване и/или дезинфекция). При възможност работният процес в административните звена на управлението и клоновете на Дружеството се провежда в дистанционна форма, след извънреден инструктаж и попълване на декларация за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, според заповедта. Предвижда се и всеки работещ в дружеството да си остане у дома и да потърси личния лекар или съответната Регионална здравна инспекция за съвет и консултация, при наличие на повишена температура, кашлица, хрема, загуба на обоняние и вкус и др., както и да ползва отпуск за временна неработоспособност, при препоръка от компетентните медицински лица.

Лица с подобни оплаквания по време на работа, трябва да се изолират незабавно и да следват този план за действие. Ограничен е и достъпът на фирмите, които осъществяват доставки и услуги по договор на територията на дружеството.

- реклама -