Службите на крак заради шап, шарка и чума по овцете и козите в Турция

Областният управител Станислав Дечев свика Областната епизоотична комисия. Заседанието е във връзка с писмо на изпълнителния директор на БАБХ по повод епизоотичната обстановка в Турция, заради болестите шап, шарка по овцете и козите, и чума по дребните преживни животни.

Няма опасност за България

Д-р Владимир Хърсев от ОДБХ-Хасково съобщи, че сега на наша територия няма регистрирани случаи на заразени животни. Той уточни, че това са вирусни заболявания, които се разпространяват бързо, затова се налага и свикването на Областната епизоотична комисия.

Заради разпостранение на болести по животните в Турция ще се засили контролът по придвижването на животните и мерките за биосигурност в обектите за едри и дребни преживни животни, извършване на клинични обследвания.

Ловно-рибарските дружества трябва да уведомяват своевременно съответните общински ветеринарни лекари в случай на умрели диви животни, да се приведе в готовност наличната дезинфекционна техника.

В срок до 7 октомври трябва да се уведоми писмено областният управител за изпълнението на набелязаните мерки.

- реклама -