сейфове

БНБ вкарва в регистър и държателите на депозитни сейфове

Собствениците на всички банкови сметки и депозитни сейфове ще бъдат вкарани в регистър, съобщи БНБ.
Той ще започне да функционира от началото на 2017 година.
Управителният съвет на държавния трезор прие наредба за правилата, разписани с промени в Закона за кредитните институции.
В регистъра ще бъдат записани номерата на банковите сметки, на банката, в която те са открити, пълните лични данни на техните титуляри, както и на упълномощените да се разпореждат със сметките лица. В него ще влязат и собствениците, наели банкови сейфове.

Дават достъп до тях на ДАНС

Всички банки ще са задължени да актуализират данните и всеки месец да предоставят информацията в БНБ.
Достъп до пълната информация от системата ще имат съдебната власт, Главна дирекция “Национална полиция” и Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” на МВР, ДАНС, НАП и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

- реклама -