идентификатор

Два начина за регистрация в болница. Пръстовите отпечатъци имат алтернатива

Комисията за защита на личните данни е изпратила отговор по запитване на пациент за извършване на т.нар “автентификация” чрез биометрични данни в лечебните заведения за болнична помощ.

Според отговора на КЗЛД се посочва, че има два алтернативни начина за регистрация.

Единият е чрез т.нар. “автентификация” с Уникален идентификационен номер, чрез сканиране на произволни точки от пръста на пациента.

Другият е чрез ръчно вписване в регистрационната система на ЕГН или специален номер от регистъра на НАП и номера на документа за самоличност.

Този алтернативен начин може да бъде избран от всеки пациент в случай на отказ от “автентификация” с УИН.

“Указанията на КЗЛД в тази насока следва да бъдат спазени от НЗОК и да е налице техническа възможност за двата алтернативни начина за регистрация”, коментира пред Медикал Нюз адвокат Мария Шаркова, специалист по медицинско право.

“Пациентите, на които се отказва алтернативната възможност за регистрация могат да се обърнат към КЗЛД или НЗОК, защото в противен случай следва да се приеме, че достъпът до медицинска помощ е обусловен от изискването за “автентификация с УИН”, а подобно задължение за пациента няма в нито един закон, регламентиращ здравноосигурителните права на пациента.”, допълва адв. Шаркова.

Ето и отговорът на Комисията за защита на личните данни:

- реклама -