400 фирми на опашка за слънчеви панели

Собствениците на фирми, които кандидатстват за финансиране, не трябва да са осъждани за злоупотреби с европейски средства, е записано в условията към бенефициентите, обясни Илиева. Също така фирмите не трябва да имат задължения към държавата, както и да са в процедура по несъстоятелност и да бъдат регистрирани преди края на 2019 г.

Кандидати

Мярката е насочена към дружества с до 3000 служители. Допустими за финансиране са почти всички сектори, включително „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Търговия“, „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, по-голямата част от „Преработваща промишленост“ и др. Съфинансирането е до 50%, като най-голям процент е предвиден за малките и средните компании. С до 15% по-малко безвъзмездни средства ще получат част от фирмите от Югозападния регион, тъй като той е най-добре развит икономически.

Инсталации

Предприятията ще могат да инвестират единствено в нови фотоволтаични системи за производство на ток от слънцето. Доизграждането на вече съществуващи или допълването им с нови панели не е допустимо. Инсталираните мощности могат да са до 1 MW, като еленергията трябва да се използва само за собствени нужди и няма да може да се продава в рамките на 5 години. По новата процедура ще се финансира и закупуването на батериите за съхранение на електроенергия. Минималното изискване към тях е да могат да запазят поне за един час 100% от произведения ток.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено