мач
сн. Ботев (Пловдив)

40 запалянковци са осъдени на обществено полезен труд след мелето в Пловдив

40 лица, задържани след вчерашното меле на мача Ботев (Пловдив)-Левски са осъдени да полагат обществено полезен труд.

Всички те имат и забрани за посещаване на спортни събития.

Всички 40 дела бяха разгледани в открити съдебни заседаниия от няколко съдебни състава.

На 26 от нарушителите Съдът наложи наказание „безвъзмезден труд в полза на обществото“ за срок от 60 /шестдесет/ часа и принудителна административна мярка „забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина“ за срок от две години.

Други трима от нарушителите са с наложено наказание „безвъзмезден труд в полза на обществото“ за срок от 80 /осемдесет/ часа и принудителна административна мярка „забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина“ за срок от две години.

На двама от нарушителите е наложено наказание „безвъзмезден труд в полза на обществото“ за срок от 80 /осемдесет/ часа и принудителна административна мярка „забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина“ за срок от две години и два месеца.

На един от нарушителите Съдът наложи наказание „безвъзмезден труд в полза на обществото“ за срок от 100 /сто/ часа и принудителна административна мярка „забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина“ за срок от две години.

На 7 от нарушителите Съдът наложи наказание „безвъзмезден труд в полза на обществото“ за срок от 100 /сто/ часа и принудителна административна мярка „забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина“ за срок от две години и шест месеца.

И на един от нарушителите наказанието е „безвъзмезден труд в полза на обществото“ за срок от 120 /сто и двадесет/ часа и принудителна административна мярка „забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина“ за срок от две години и шестмесеца.

Решенията не са окончателни и подлежат на обжалване и протест в срок от 24 часа, считано от постановяването им пред Окръжен съд – Пловдив на касационните основания предвидени в НПК.

- реклама -