МС с решение да подпомага общежитията към университетите с увеличение от 10 стотинки на ден

40 лв. за украинец на ден, а за студентите – по 10 стотинки на ден дава държавата.

Тази констатация направи лидерът

на младежкото ГЕРБ във Враца Мартин Харизанов във Фейсбук.

Ето какво написа още той:

  • В чл.8, ал.1 от ПМС 408/23.12.2020 г.

за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г. е определена субсидия за 1 леглоден в студентски общежития в размер на 1,30 лв.

  • В чл.8, ал.1 от ПМС 31/17.03.2022 г.

за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г. е определена субсидия от 01.04.2022 г. за 1 леглоден в студентски общежития в размер на 1,40 лв.

  • Цена на електроенергия през 2021 г.

зимни месеци- януари- 0,23 с ДДС за 1 кВтч. и м. февруари- 0,22 с ДДС за 1 кВтч.

  • Цена на електроенергия през 2022 г.

зимни месеци- януари – 0,44 лв. с ДДС за 1 кВтч и м. февруари – 0,39 лв. с ДДС за 1 кВтч.

  • Цена на природен газ през 2021 г.

зимни месеци- януари- 66,64 лв. с ДДС за 1 Mwh и м.февруари – 70,79 лв. с ДДС за 1 Mwh.

  • Цена на природен газ през 2022 г.

зимни месеци- януари- 198,48 лв. с ДДС за 1 Mwh и м.февруари – 170,25 лв. с ДДС за 1 Mwh.

С оглед на геополитическата обстановка

в Европа и света и напълно съпричастни с трагедията на един народ, с решение на Министерски съвет всички украински граждани със статут у нас вече ще могат

да получават по 40 лв. на ден,

които няма да отиват директно в хората, а в собственици на къщи за гости, хотели или други места за настаняване.
В същото време в Република България

без да има военни действия,

но с постоянно повишаващи цени на абсолютно всички стоки и услуги от първа необходимост, Министерски съвет взима решение за

подпомагане на общежитията

към университетите в страната с увеличение в размер на 10 стотинки за 1 ден за български граждани, живеещи и обучаващи се на територията на Република България.

Смятаме ли, че същото увеличение

е адекватно на фона на разразилата се инфлационна ситуация и дали същото е достатъчно да подпомогне общежитията, респективно българските студенти по време на тяхното обучение във висшите учебни заведения?

И това увеличение от 10 стотинки

на ден дава ли възможност тези общежития да съществуват нормално или са оставени на милостта на управляващия орган на университетите?

Не е ли време държавата да влезе

в ролята на майка, а не на мащеха за бъдещите поколения на Република България?!
- реклама -