Бонус! По-ниски данъци, ако получаваш и харчиш заплатата си по банков път

Данъчен бонус за плащания с банкова карта. Служителите, които получават заплатата си по банков път и плащат 80% от разходите си по същия начин, ще могат да ползват данъчно облекчение върху подоходния данък. Това е едно от основните изменения в годишния пакет данъчни закони, публикуван от Министерството на финансите.

Данъчното облекчение е в размер на 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв.

Това облекчение ща важи в случаите в които 80 или над 80 на сто от доходите, които следва да са получени по банков път, са използвани от лицето за направени през годината разходи, платени по банков път.

Според министерството на финансите с въвеждането на тази мярка физическите лица ще бъдат стимулирани да използват безкасови плащания. Ще се спомогне за повишаване на отчитането на оборотите на търговците и за намаляване на сивата икономика.

Ще се плаща кеш до 5000 лв.

Като друга мярка за борба със сивата икономика се предвижда нормативно регламентираният праг за ограничение на плащания в брой в страната да бъде намален от 10 000 лв. на 5 000 лв..

Ученическите награди – без данък

Паричните и предметните печалби от игри, които не са хазартни, но са на случаен принцип, вече ще се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Ученическите награди от олимпиади и други подобни конкурси обаче ще бъдат освободени от данък.

Данъчните декларации само онлайн от 2018 г.

Годишните данъчни декларации за доходите на физическите лица ще се подават само онлайн от 2018 г.

момента за целта не е нужен електронен подпис, а само „персонален идентификационен код“ (ПИК), който се издава срещу лична карта безплатно в офисите на Националната агенция за приходите (НАП).

За декларациите за подоходните данъци на самоосигуряващите се лица промяната ще важи от кампанията през 2017 г., т. е. за доходите, получени след 1 януари 2017 г.

- реклама -