ЕК

ЕК дава на България 108 млн. евро за справяне мигрантската криза

ЕК реши да определи 108 млн. евро помощ за България за мигрантската криза, съобщи председателя на комисията Жан-Клод Юнкер след срещата на европейските лидери в Братислава.

Той подчерта, че в следващите няколко дни и седмици ще се търсят механизми сумата да бъде допълнена, така че тя да достигне до исканите от премиера Бойко Борисов 160 млн. евро. Парите се отпускат за охрана на границата и управление на миграционните потоци.

„Скоро ще намерим начин да ви предоставим още 52 млн. евро. България няма да бъде оставена сама“, подчерта Юнкер.

Помощта бе поискана от МВР

EU leaders meeting in Bratislava

Днес помощта бе поискана от България по официален път от МВР. В писмото се настоява за предоставяне на спешна финансова помощ за овладяване на миграционния натиск. Пет проекта на обща стойност 160 милиона евро изпрати МВР на 15 септември до Европейската комисия с искане за финансиране по Механизма за спешна помощ от фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Проектите са насочени към:

  • обновяване на техническото оборудване, използвано за осъществяване на граничен контрол на българските външни граници;
  • разширяване на възможностите за интегрирано наблюдение и модернизиране на комуникационните и информационни системи по външните граници на България;
  • укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията, заявиха от МВР.

Исканото финансиране по фонд „Вътрешна сигурност“ е за предоставяне на специализирано оборудване и превозни средства за засилване на капацитета за наблюдение и извършване на проверки на външните граници, както и за модернизиране на съществуващите комуникационни и информационни системи.

Борисов Братислава среща помощ мигрантска криза

Мерките, предвидени за финансиране по фонд „Убежище, миграция и интеграция“, са насочени за центровете за временно настаняване и предоставяне на услуги, свързани с осигуряване на основните нужди на лица, търсещи международна закрила, както и подпомагане на доброволното връщане.

- реклама -