Русинова Захариева осиновяване

Захариева: облекчаваме процедурата по разкриване тайната на осиновяването

Измененията в Семейния кодекс целят да улеснят процедурата по разкриване тайната на осиновяването. Това заяви правосъдният министър Екатерина Захариева по време на представянето на промените в кодекса.

Според министър Захариева, в сега действащия закон се предвижда такава възможност, но само когато изключителни обстоятелства налагат това и то с решение на съда. „Практиката показва, че няма определение за „изключителни обстоятелства. Почти винаги, когато има такива дела, се постановява отказ”, обясни Захариева.

Разкриването на произход – само със съгласието на биологичните родители

Според нея новите правила към Министерство на правосъдието ще се създаде специален Съвет за разкриване на произход, който ще бъде ръководен от зам.-министъра на правосъдието и в него ще има представители от Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и МРРБ.

Пред този Съвет ще се подават молбите от осиновените и осиновителите. Съветът ще прави проучване на произход, ще има безплатен достъп до Национална база данни „Население” и ще взима решение”, обяви Захариева. Тя допълни, че отказите за разкриване на произход ще може да бъдат обжалвани по съдебен ред, както предвижда и сега действащата разпоредба.

Биологичните родители трябва да бъдат спокойни, защото пълното разкриване на данните ще става едва след тяхното съгласие“.

Захариева Семеен кодекс осиновяване тайна разкриванеЗахариева Семеен кодекс осиновяване тайна разкриване

Процедура

Разкриването ще става на два етапа. Първият, за който не се изисква съгласието на биологичните родители, ще дава информация за дата и място на раждане, за причини на осиновяването – дали е по решение на Агенция за закрила на детето или е по решение на биологичните родители.

Към вторият етап ще се пристъпва едва след съгласие на биологичните родители. Тогава ще се предоставя пълната информация за биологичния произход, обясни още министър Захариева.

Създава се Национален съвет по осиновяване

Целта на промените в Семейния кодекс е улесняване на процедурата по осиновяване чрез създаването на един единен колективен орган на национално ниво – Национален съвет по осиновяване. Неговата функция ще бъде да се определят подходящите осиновители за децата, които са вписани в Националния регистър.

Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

В момента, със съществуващите 28 Регионални съвета за осиновяване, на първо място всеки един кандидат-осиновител би трябвало да подаде молба към всеки един от съветите, ако иска на национално ниво да се търсят деца. По този начин ще се облекчи самата процедура и чрез подаването на едно заявление в централизирания орган ще може да се обхваща цялата страна”, обясни министър Русинова.

Националният съвет по осиновяване ще бъде колективен орган, който щРусинова Захариева осиновяванее се председателства от зам.-министъра на труда и социалната политика и в състава му ще бъдат включени представители на редица министерства и държавни институции.

Предвиждаме минимум 3 пъти в месец да заседава Съветът, в зависимост от това какъв е обемът на работа и колко са молбите и преписките, които трябва да се разгледат. Има възможност и за по-чести заседания”, коментира още социалният министър.

Нормативните промени предвиждат и улесняване на административната процедура и комуникацията между социалните институции и кандидат-осиновители.

- реклама -