БАБХ проверки обекти храни

3000 извънредни проверки на БАБХ по Черноморието, 13 обекта във Варна са затворени

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 3000 извънредни проверки по Черноморието за месеците юни и юли.

Това съобщават от агенцията.

В резултат на инспекциите са съставени 92 Акта и са издадени 250 Предписания.

Възбранени и насочени за унищожаване са 933 килограма храни.

Инспекторите от Областна дирекция по безопасност на храните, град Варна са затворили 13 обекти.

Основните причини са неправилно съхранение на храни, съвместно съхранение на готови за консумация храни и суровини, незадоволителна хигиена, извършване на дейност без издадено удостоверение за регистрация и несъответствия в сграден фонд и оборудване.

На територията на ОДБХ – Бургас е затворен един обект със заповед за спиране на експлоатация за неправилно съхранение на храни, липса на електричество и несъответствия в предлаганият асортимент посочен в издаденото удостоверение за регистрация.

 

Най-чести нарушения, които инспекторите установяват са несъответствия на сграден фонд и оборудване, липса на регистрация, съвместното съхранение на различните групи храни, изискващи различен температурен режим на съхранение, нарушения по поддържане на Системите за управление на безопасността на храните СУБХ (неактулизирани по отношение на нормативната уредба, нередовно водене на записи за входящ контрол, неизпълнение на мониторингови програми за контрол на хигиена и готов продукт), неправилно етикетиране на храните и други.

През месец юли са извършени 14 000 проверки от отделите “Контрол на храните” при ОДБХ по планов официален контрол (на база оценка на риска) на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене в страната. Съставени са 208 акта и са издадени 776 Преписания.

В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене 1 107,91 кг месо, месни заготовки и месни продукти без идентификационна маркировка, без етикет от производител и изтекъл срок на годност, 60  кг. риба и рибни продукти, 565 кг. храни от животински произход, 16,51 кг. готвени ястия с изтекъл срок на годност, 94 бр. яйца,  84,63 кг. храни от неживотински произход.

 

Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност са 19, от които 9  на територията на гр. Варна,  4 на  територията на гр. Добрич, 3 на  територията на гр. Шумен, 2  на  територията на гр. София и един на  територията на гр. София-област.

Причините за издаване на Заповеди за спиране дейността на обектите са относно груби ремонтни дейности по време на работа, лошо хигиенно състояние, неправилно съхранение на различни групи храни; липса на  регистрация по чл.12 от ЗХ.

- реклама -