пенсионери

300 лв. минимална пенсия от догодина, а максималната става 1440

Всички пенсии ще се вдигнат с 5% по швейцарското правило от 1 юли, а минималната ще се вдигне от 250 на 300 лева още от 1 януари. От началото на годината таванът пък ще се вдигне с 20% и ще стане 1440 лв. Това предвижда проектът на закона за Държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Бонусът от 50 лв. към пенсията ще продължи да се раздава и през първите три месеца на следващата година.

От 1 юли 2021 г. социалната пенсия за старост се увеличава от 141,63 на 148,71 лв.

Средният размер на пенсията пък ще достигне 488,97 лв.

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ и фонд. „За 2021 г. не са договорени минимални осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности и квалификационни групи професии. Без налагане на административно увеличение на МОД и при планирано
увеличение на минималната работна заплата с 6,6 на сто от 610 лв. на 650 лв., средното увеличение на МОД през 2021 г. се очаква да бъде с около 4,5 на сто“, пише в доклада към проектозакона.

Увеличава минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 610 лв. на 650 лв., колкото ще е и минималната заплата от следващата година.

Без промяна ще е минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв., както максималният осигурителен доход – 3000 лв.

Друга промяна е свързана с минималното дневно обезщетение за безработица, което става 12 лева, а максималният дневен размер се запазва на 74,29 лв.

Запазва се досегашният режим за изплащането на болничните, а именно – първите три дни от временната неработоспособност да са за сметка на осигурителите, а от четвъртия ден – на Държавното обществено осигуряване.

Без промяна остава и обезщетението от 380 лева за отглеждане на дете от 1 до 2-годишна възраст.

 

- реклама -