300 айфелови кули отиват на боклука за година

300 айфелови кули отиват на боклука за година. Лудото потребление на компютри, смартфони и всякакви технологични джаджи създава свръхколичество е-waste. Три планети няма да ни стигнат, за да съберем новия технологичен отпадък.

Органичните и битовите отпадъци вече

не са най-голямата заплаха за околната среда. Заради лудото потребление на компютри, смартфони и всякакви други джаджи технологичните отпадъци се превръщат в огромен проблем. Той се задълбочава с навлизането на електромобилите и невъзможността за ефективно рециклиране на батериите в тях. Ако продължаваме да сменяме техниката с днешното темпо, скоро и 3 планети няма да ни стигнат,

за да съберем боклука, който оставяме след себе си.

Производителите на електроника, бяла и черна техника по света от години опитват да решат проблема, като влагат в новите уреди все повече рециклирани материали. Проблемът е, че в много страни, включително и в България, все още липсва култура за отговорно отношение към излезлите от употреба уреди и вместо да ги предават в специализираните пунктове, ги изхвърлят безразборно край съдовете

за боклук или направо на незаконните сметища.

Това прави процеса на управление на технологичния отпадък сложен и труден за контрол. Все още липсва и законодателство, което да санкционира реално нарушителите, както и добри практики за насърчаване на отговорните.

Като всичко друго, и тази промяна явно трябва да започне в самите нас, защото и по този

проблем институциите са пас.

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) обхваща широка гама от продукти: от компютри и мобилни телефони до домакински уреди и медицински устройства. Това е един от най-бързо растящите потоци от отпадъци. Правилното му рециклиране е от ключово значение не само защото съдържа опасни материали и може да има отрицателно въздействие върху околната среда и общественото здраве,

но и защото е източник на оскъдни и ценни ресурси.

Нарастващите обеми електронни отпадъци са пряко свързани с бързото икономическо развитие

През 2019 г. в световен мащаб са генерирани почти 54 Mt ИУЕЕО и този брой нараства всяка година. По отношение на генерираните електронни отпадъци на глава от населението Европейският съюз е на първо място с 16,2 кг, докато Азия генерира най-голямо количество

електронни отпадъци – общо 24,9 Mt.

През 2019 г. 78 държави са имали политики, разпоредби или закони, които регулират електронните отпадъци. Тези нормативи обхващат 71% от световното население. Глобалният процент на събираемост обаче е средно само 17%, като Европа събира около 55% от ИУЕЕО.

Фирмите, които оползотворяват електронни

отпадъци, се обединиха във форума WEEE през 2002 г.

​- единствената международна група от организации за отговорност на производителите, посветени на обратното приемане и третиране на електрически и електронни отпадъци. WEEE Forum се състои от четиридесет и шест члена с нестопанска цел, които са упълномощени

от 46 000 производителя на електрически и

електронни продукти. През 2021 г. организациите от WEEE събраха 3,1 милиона тона електронни отпадъци, което се равнява на 310 айфелови кули.

Как правилно да изхвърляме електронните отпадъци и какъв е процесът на рециклиране

Те не спадат към общите отпадъци, така че, когато ги изхвърляме, трябва да ги занесем на определеното място – специален кош за рециклиране, сертифициран пункт за събиране или големи търговци на електроника.

След това смесените електронни отпадъци

се изпращат до специализирани предприятия за рециклиране на електроника. Най-добрата практика изисква те да бъдат разделени по вид, тъй като някои от тях, например батериите, могат да причинят значителни щети върху природата, ако са смесени с други.

Първата стъпка в обработката на

електронните отпадъци включва ръчно сортиране, за да се извлекат конкретни елементи. Те могат да бъдат демонтирани на ръка, за да се възстановят ценни материали или компоненти за повторна употреба. След това се раздробяват на малки парчета, за да се улесни прецизното сортиране на материалите.

Подлагат се на магнитно разделяне за

извличане на черни метали като желязо и стомана, докато цветните метали се разделят с помощта на вихрови токове. След това тези метали се изпращат в специализирани съоръжения за рециклиране за топене. Други материали, като платки и вградена метална пластмаса, се отделят по време на този етап.

След магнитното разделяне оставащите

твърди отпадъци се състоят основно от пластмаса и стъкло. За по-нататъшно пречистване и отделяне на различни видове пластмаса се използва вода. Очевидните замърсители се сортират ръчно по време на този процес.

След като бъдат разделени, материалите са готови за повторна употреба и продажба. Някои, като пластмаса или стомана, се насочват към отделни потоци за рециклиране. Други обаче могат да бъдат преработени на място и продадени директно заедно с използваеми компоненти, извлечени по време на

по-ранни етапи от процеса на рециклиране.

Материалите, които могат да бъдат извлечени и използвани повторно, включват: благородни метали като злато, сребро, мед, платина, родий или рутений; суровини като кобалт, паладий, индий или антимон; метали като алуминий и желязо; пластмаси; стъкло.

Не всички електронни и електрически отпадъчни

части могат да бъдат рециклирани и използвани повторно. Стъклените екрани на телевизори и монитори с електроннолъчеви тръби например са силно замърсени с олово, затова голяма част от тях се съхраняват за неопределено време.

Как да намалим електронния си отпадък

Има няколко правила, с които да намалим до минимум електронния си отпадък:

Не купувайте излишни електроуреди.

Не сменяйте уредите, преди да станат наистина негодни за ползване.

Удължавайте живота на уредите, като ги пазите.

Дарявайте електротехника.

Носете уредите за поправка, когато е възможно.

Купувайте електроуреди втора ръка.

Избирайте енергийно ефективни уреди.

- реклама -