300 000

300 000 българи нямат право да гласуват на 6 ноември

Близо 300 000 българи нямат право да гласуват на 6 ноември, сочи статистиката.

По закон в графата на негласуващите попадат тези, които са под запрещение и изтърпяващите наказания, както и лицата под 18 години. Такива са 283 975 души.

Към 19 септември тази година избирателите за предстоящите президентски избори са 6 869 809, а избирателите в националния референдум са 6 868 903, сочат предварителните данни.

Разликата от 906 души в двата избирателни списъка идва, защото тези граждани са придобили постоянен адрес за първи път в България след 8 август. По закон в националния референдум гласуват и тези, които за пръв път са получили адрес в България преди 8 август 2016 г. – преди насрочване на изборите.

По последните данни на НСИ, от 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784 души.
- реклама -