30% от търговците на дребно очакват ръстът на цените да продължи

30% от търговците на дребно са убедени, че в следващите три месеца цените ще продължават да растат, сочат данните на Националния статистически институт.

Те са от традиционното изследване за бизнес климата, като общо показателят се подобрява с 1,4 пункта през февруари спрямо януари.

Предприемачите в четирите наблюдавани сектора – търговия на дребно, услуги, строителство и промишленост, очакват продължаващ ръст на цените.

При услугите е 20 процентът на мениджърите, които дават подобен отговор.

При търговията на дребно – отговор за по-високи цени са дали 30,2 на сто от анкетираните търговци, които подчертават, че по-ниското търсене е проблем пред бранша.

В строителството очакванията за по-високи цени се споделят от близо 32 % от предприемачите,

докато при промишлеността – от малко над 17 на сто.

Във всички сектори водещ проблем е несигурната икономическа среда, следван от недостатъчната работна ръка.

Междувременно данните за цените в промишлеността показват понижение през януари спрямо декември с 2,2 на сто. На годишна база за първия месец на годината обаче общият индекс бележи ръст от 16,8 на сто.

Вижте още:

- реклама -