бюджет

3,3 млн. лева от Бюджет 2018 отиват за БГ председателството на ЕС

3,3 млн. лева да получи министерството на Лиляна Павлова за българското председателство на ЕС, гласуваха днес депутатите по време на разглеждането на Бюджет 2018.

Голяма част от тези пари – 2,6 млн. ще отидат за персонал.

Ето какви средства бяха гласувани за останалите министерства

Парите за еко министерството от държавния бюджет ще са 63 млн. и 200 хил. лева. Заложени са общо 50 млн. лева за политики в насоката на опазването на компонентите на околната среда, системата за мониторинг на околната среда и бюджетната програма „Администрация“.

80 млн. лева ще харчи министерството на икономиката за развитие и конкурентно способност и за външноикономическо сътрудничество. За персонал пък ще дадат над 30 млн. лева.

Над 173 млн. лева очаква като приходи за 2018-та министерството на енергетиката. За политики в областта на устойчивото и конкурентноспособно енергийно развитие ще бъдат дадени 98 млн. лева.

Туристическото министерство ще получи 9.3 млн. лева от държавата за следващата година, очаква се приходите да са също толкова. За развитие на туризма през следващата година се планира да бъдат изхарчени 16 млн. лева.

Регионалното министерство очаква повече разходи отколкото приходи за 2018-та. В графа „Приходи, помощи и дарения“ е изчислено, че МРРБ ще има 372 млн. лева. Разходите са близо 420 млн. лева. От централния бюджет строителното министерство ще получи 62 млн. лева. За поддържане на инфраструктурата и нейното изграждане ще бъдат изхарчени 374 млн. лева, планирано е в бюджета.

От държавни такси, приходи и доходи от собственост МЗХ ще получи 156 млн. лева. Разходите в земеделието ще са за 210 млн. лева. Толкова ще струват и политиките за развитие, които МЗХ планира да направи през следващата година. Със 64 млн. лева ще разполага министър Порожанов от централния бюджет.

Близо 50 млн. лева приходи ще има транспортното министерство. 139 млн. лева ще получи от централния бюджет, а разходите ще са повече от приходите – 256 млн. лева ще даде за текущи разходи и персонал повереното на Ивайло Московски министерство.

От централния бюджет спортното министерство ще получи 47 млн. лева. За насърчаване на високите спортни постижения ще бъдат изхарчени 50 млн. лева

- реклама -