29 лица са спасени у нас от трафиканти на хора през 2018

29 лица, всяко 4-то от които дете, са получили подкрепа в специализираните услуги за подкрепа на жертви на трафик към Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) в градовете София, Бургас и Варна през 2018 г. Услугите, управлявани през изминалата година съвместно с неправителствените организации Фондация „SOS – семейства в риск“ и Асоциация „Деметра“, предоставят възможност за настаняване на възрастни и деца непосредствено след завръщането им в страната при случаи на трансграничен трафик или при необходимост в случаите на вътрешен трафик, съобщиха от комисията.

Повечето от жертвите са жени, които са въвлечени в трафик с цел сексуална експлоатация.

2 от жертвите са подготвени за кандидат-студентски изпити и към момента следват в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Бургаски свободен университет. От средата на 2018 г. подкрепа получава и мъж, който в продължение на 17 години е бил експлоатиран трудово. В услугата му е предоставена здравна, психологическа и социална подкрепа. Междувременно бива подготвен и за участие в наказателен процес срещу трафиканта. По време на престоя си в приюта мъжът започва и работа.

Почти всички обгрижени лица в приютите на НКБТХ съдействат на разследващите за разкриване на престъплението. 13 лица продължават да получават подкрепа в приютите към настоящия момент. През 2018 г. 10 от обгрижените лица са успешно интегрирани на пазара на труда.

За една година – 97 сигнала за пострадали лица от престъплението трафик на хора.

Подадените сигнали касаят 155 лица, като 130 лица от тях са формално и неформално идентифицирани като потърпевши от престъплението. 25 от случаите се отнасят до сходни престъпления, сред които нарушени трудови права, заплахи в Интернет, разпространение на порнографски материали, домашно насилие и др.

- реклама -