26% от работещите имат затруднение да поемат разходите си

26% от работещите имат затруднение да поемат разходите си.

“В ЕС няма обща дефиниция на енергийната бедност, това е задача на всяко едно национално законодателство.

С Националния план за възстановяване и устойчивост ще започнат мерките за подпомагане на енергийно бедните от населението”,

Това заяви служебният социален министър Лазар Лазаров по време на днешния парламентарен контрол.

Той отговори на въпрос на депутата от „БСП за България“ Георги Гьоков относно методология за определяне на официална линия на „енергийна бедност“ и за определение за „енергийно беден“ и „линия на енергийна бедност“.

Лазаров уточни, че енергийната бедност не е категория от елемент на социалните подпомагания.

“Средните данни за 2021г. сочат, че средно 26% от работещите имат затруднение да поемат разходите си.

Министерството на труда и социалната политика ще продължи да разширява обхвата на социалните помощи, но енергийната бедност не е функция и не се отъждествява само с отоплението, макар че това е грешка, която често се спекулира, така че целевата помощ по отношение на отоплението не следва да се отъждествява с линията на бедност”, уточни още Лазаров.

Министърът припомни, че са били осигурени допълнителни средства за целево енергийно подпомагане за този отоплителен сезон за 50 000 души.

- реклама -