икономически шок

След стрес теста: Банките в България ще издържат на всеки икономически шок

Банките у нас могат да издържат на икономически шок. Това показва заключението от проведения стрес тест у нас. Днес анализът от теста беше публикуват от БНБ.

Основни изводи

Резултатите на отделните банки показват, че капиталовата адекватност на всяка една банка остава над задължителния регулаторен минимум.

Резултатите от Стрес теста потвърждават силната капиталова позиция и устойчивостта на потенциални шокове на банковата система.

Някои банки ще трябва да поддържат наличните си капиталови буфери, докато други ще трябва да възстановят покритието на капиталовите си буфери, вземайки предвид корекциите в резултат на прегледа на качеството на активите. Резултатите от Стрес теста се основават на хипотетични сценарии и не водят до преки корекции на капитала.

Препоръки и мерки

Необходимост от корекции има при 1,3 % от банковите активи, сочат резултатите от стрес – тестовете на банковата система. Това прави 665 млн. лева. От БНБ са категорични, че банките, които трябва да приложат надзорни мерки, вече са представили плановете си. Стрес-тестовете в системата са правени при базов и утежнен сценарий. Необходимост от корекции има при Първа инвестиционна банка, Банка „Пиреос“, „Инвестбанк“ и ТБ „Виктория“.

В бележка под линия се уточнява, че ТБ „Виктория“, която е сто процента собственост на Корпоративна търговска банка, още през февруари е осигурила увеличаване на базовия си капитал с 30 млн. лева.
От Първа инвестиционна банка уточниха пред медиите, че необходимостта от корекции идва само при малко вероятния утежнен сценарий и вече са одобрени действията, които ще бъдат взети, за да се изпълнят изискванията на БНБ.

Обхват

Прегледът на качеството на активите и Стрес теста обхванаха всичките 22 банки, лицензирани от БНБ, с изключение на 6-те клона на чуждестранни банки, функциониращи в България . Прегледът на качеството на активите включваше 9 работни блока и се проведе в периода 15 февруари – 30 юни 2016 г. Обект на прегледа бяха активи на обща стойност 84.2 милиарда лева към 31 декември 2015 г., или 96% от банковата система. Прегледани бяха над 3 400 индивидуални кредитни досиета, чиято равностойност е 21.6 милиарда лева или 75% от портфейлите корпоративни кредити и големите кредити за малки и средни предприятия на банките.

Стрес тестът беше проведен през юли 2016 г. с цел да се оцени устойчивостта на банките в България за поемане на шокове от хипотетични негативни финансови и макроикономически развития.

Кои банки са най-стабилни

УниКредит Булбанк, ДСК и Първа инвестиционна банка са банките са с най-добри показатели, след проведения стрес тест. Следващи по стабилност са ОББ, Райфайзен и Пощенска банка.

- реклама -