ръст

Ръст на търговията на дребно

Лек ръст на търговията на дребно през юни. Това показват данни на НСИ.

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети нараства пред юни с 0.9% спрямо предходния месец.

Най-вече са се купували облекла, обувки, компютри и телефони.

При облеклата ръстът е с 3.4%,  при компютрите и комуникационна техника – с 2.8%, а при фармацевтични и медицински стоки – с 1.5%.

Намаление е регистрирано при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 3.2%.

Пазарували сме и по-малко хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 1.0%.

През юни 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. оборотът на търговците се е повишил.

- реклама -