линейки, Ангелов, ОПРР, Николова, средства

240 нови линейки за Центровете за спешна медицинска помощ в страната

240 нови линейки са купени и предоставени на Центровете за спешна медицинска помощ в страната.

До края на годината се очаква да бъдат доставени още 20 специализирани автомобила.

Това съобщи министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов по време на годишното информационно събитие за отчитане напредъка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., организирано от МРРБ. Министър Ангелов отбеляза, че през следващата година ще бъдат  разпределени още 140 нови линейки. В ход е процедура по обществена поръчка за купуване и на 42 високопроходими реанимационни автомобила за труднодостъпните райони.

Пълното обновяване на автопарка е част от големия проект за модернизиране на спешната помощ в страната, който се финансира от ОПРР със 164 млн. лв.

Той предвижда и основен ремонт и преоборудване на 237 обекта, разположени в 34 болници, 27 центъра за спешна медицинска помощ и 180 филиала към тях в цялата страна. За голяма част от сградите са сключени договори за строително-ремонтни дейности, авторски и строителен надзор. До края на годината ще стартира работата по обновяване на спешните центрове в Габрово, Севлиево, Дряново, Две могили и др., съобщи  министър Ангелов.

С финансиране от ОПРР вече са доставени и при лечение на пациенти в страната се ползват 3580 апарата за спешна помощ.

Сред тях са респиратори – стационарни и транспортни, монитори, бронхоскопи, негативоскопи и др. ценна апаратура, необходима за наблюдение и манипулации. През този месец започват и доставките на немедицинска апаратура, която включва бактерицидни лампи за осветяване при интервенция, реанимационни легла, кушетки и др. Предстои и сключване на договор за над 14 000 единици офис оборудване за центровете на спешната медицинска помощ и спешните отделения.

„Благодарение средствата от ОПРР системата на спешна помощ ще има нов облик и съдържание. Българските пациенти ще имат достъп до качествено и съвременно ниво на здравеопазване, каквото имат и европейските граждани. България ще има модернизирано здравеопазване в областта на спешното спасяване, на нива, каквито са в Европа, както по отношение на апаратурата, така и за грижите, които ще получат пациентите“, посочи проф. д-р Ангелов.

Над 96% от ресурса на ОПРР или 2,91 млрд. лв. са договорените средства по одобрените проекти към днешна дата.

Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова. Над 1,8 млрд. лв. са изплатените средства към различните бенефициенти, а 1,217 млрд. лв. са потвърдени и възстановени на страната ни от ЕК. От одобрените към момента 714 проекта, половината са успешно приключени и отчетени. „Това ни дава увереност, че ще постигнем крайните цели, които сме си заложили“, посочи зам.-министър Николова.

С финансиране от ОПРР близо 370 км републикански пътища от втори и трети клас са рехабилитирани.

Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски по време на информационното събитие. Пътните отсечки са с важно значение за по-добрата транспортна свързаност на регионите и общините, като ремонтите допринасят за подобряване на пътната безопасност в страната. „Програмата подкрепя и строителния бранш, който има възможност да работи“, каза още Терзийски.

Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева подчерта значението на оперативната програма за развитието и промяната на облика на българските общини. В настоящия програмен период местните власти, бенефициенти на програмата са реализирали над 630 проекта с инвестиции за над 1,8 млрд. лв.

 

- реклама -