доставчици на социални услуги, регистрация, АКСУ

235 лиценза са издадени от началото на годината от Агенцията за качеството на социалните услуги

235 са издадените лицензи на доставчици на социални услуги от началото на годината до сега.

Само през месец април Агенцията за качеството на социалните услуги е издала 128 лиценза на частни доставчици. До края на май 2021 г. се предвижда да бъдат издадени още 36 лиценза.

Според изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги Виктория Тахова при стартиране на процедурата по лицензиране  частните доставчици  са срещали затруднения при подаване на заявленията за издаване на лиценз.

В тази връзка Агенцията за качеството на социалните услуги организира разяснителна онлайн среща, в която участваха над 70 представители на гражданския сектор, доставчици на социални услуги.

По време на дискусията експертите на агенцията оказаха методическа подкрепа на желаещите да бъдат лицензирани и заедно с тях коментираха проблемните зони в сектора. От своя страна доставчиците увериха, че срещата е била изключително полезна за тях.

Предстои лицензираните доставчици, стартирали дейността си, да бъдат проверени.

Основен акцент на проверките ще бъде качеството на социалните услуги и спазване правата на потребителите, независимо дали услугите се финансират с държавни, общински или частни финансови средства.

- реклама -