233 опасни продукта в ЕС, 66 са изтеглени от пазара

Общо 233 опасни продукта са идентифицирани в ЕС, като 66 вече са изтеглени от пазара.

Изпитани са били 627 продукта, за които са подадени сигнали през системата за бързо предупреждение на Европейския съюз за опасни нехранителни продукти Safety Gate. 233 от тях не отговарят на поне едно от изискванията, посочени в плановете за изпитване. Това показа публикуваният годишен доклад на Европейската комисия за 2021 г. От тях 89 продукта са били оценени като представляващи сериозен риск за потребителя, 31 са били с висок риск, 25 – със среден риск и 123 – с нисък риск. На база изпитванията проверителите са изпратили 99 уведомления в Safety Gate за продуктите. И са направени 73 искания към производителите да маркират продукта с подходящи предупреждения.

Изследванията са били на продукти в пет категории. Това са “Играчки от уеб магазини извън ЕС”. “Електрически играчки”. “Шезлонги за малки деца и бебешки люлки”. “Електронни цигари и течности” и “Лични предпазни средства”. Направени са 81 предписания за премахване на на продукта от онлайн пазара/ уеб магазина. 66 предписания за изтегляне на продукта от пазара и 12 – за изземване на продукта от крайните потребители.
В категорията Лични предпазни средства e направено

изпитване на модели каски за колоездачи и за ползватели на скейтборд

или ролкови кънки. При тестването са били проверени свойствата за поглъщане енергията на удара, здравина, ефективност и странични/ ротационни изпитвания. Резултатите на изпитваните продукти са показали 100% неизправност. Това според заключението на техническия експерт на комисията и органа за надзор на пазара означава, че тези каски представляват реален риск за безопасността на потребителите при високорискови пътни ситуации.
Продуктите, които се изтеглят от пазара, са на различна стойност в зависимост от вида им. Тяхната цена варира от 2 евро за запалки или течности и до около 300 евро за дрехи, легла и маси, столове и други изделия за грижи за деца. В почти всички случаи, когато има сигнал за опасни продукти, вносителите сами предприемат действия за незабавно изтегляне от пазара и уведомяване на потребителите, че подобно действие ще бъде направено, разказа директорът “Надзор на пазара” Игнат Арсенов от КЗП. Вносителите уведомяват както дистрибуторите, разпространителите, така и крайните потребители и сами предприемат доброволни мерки за изтегляне от пазара дори при много малко съмнение, че дефектът може да крие риск за потребителите.

- реклама -