Дойче банк перспективи деривати

„Дойче банк“ с неясни перспективи

Неясни перспективи пред „Дойче банк“

Германският финансов гигант се държи странно. Банката регистрира рекордните загуби от 6,8 милиарда евро през 2015 г. Курсът на акциите й е меко казано непостоянен, а всеки четвръти клон беше затворен.

Към всичко това може да се добави и оценката на Международния валутен фонд, който през юни нарече „Дойче Банк“ най-опасната банка в света, защото създава повече системни рискове, от която и да било друга финансова институция. “Трудно е да се каже, доколко „Дойче Банк“ е по-опасна, отколкото такива негови конкуренти, като „Голдман сакс“, „Морган Стенли“, Ейч Ес Би Си“ или „Барклис“, разсъждава Мартин Хилмих, професор по управление на финансовите рискове във Франкфуртското училище по финанси и управление.

Въпреки това делът на собствения капитал в баланса на банката, достигащ около 1,6 милиарда евро, е по-нисък при „Дойче Банк“, отколкото при неговите конкуренти. „Когато виждаш тази комбинация – много силни връзки с много клиенти по цял свят, благодарение на големите обеми търговия и в същото време недостиг на капитал – ти става напълно ясно на какво се основават оценките на МВФ“, добавя той пред Дойче веле.

Някои прилики с „Лемън брадърс“

“Дойче Банк“ вече е сравнявана с американската инвестиционна банка „Лемън брадърс“, чийто банкрут през 2008 г. подейства като катализатор за цялата световна финансова криза. Днес особено безпокойство предизвиква планината от деривати (фючърси, фоуърди, опции, суапове и др.) в баланса на банката. „Дойче Банк“ има много сложен инвестиционен клон с гигантска търговия с деривати“, отбелязва Кристофър Уилър, банков анализатор в Atlantic Equities в Лондон. „И не е напълно ясно, колко големи са рисковете в този портфейл“.

Според последния финансов отчет на самата „Дойче Банк“, общата стойност на дериватите на нейния баланс достига рекордните 42 трилиона евро. Това е един от най-големите портфейли в световния финансов отрасъл. За сравнение, ежегодния обем на целия БВП на Германия достига 3 трилиона евро.

Ефектът на доминотоДойче банк перспективи деривати

Тази огромна сума се появява в резултат на простото сумиране на сумите на всички договори по дериватите, дори част от тях на практика да са били анулирани. Според Хелмих търговията с деривати винаги е била придружена от така наречения контрагентен риск. В дългата верига от взаимни сделки банкрутът на банката може да хвърли в хаос много други компании – точно такъв ефект на доминото наблюдавахме по време на кризата през 2008 г.

Наистина търговията с деривати днес се регулира много по-строго, отколкото по-рано, затова банките трябва да отделят повече капитал за осъществяването на сделки с такива финансови инструменти. „Голямата активност на „Дойче Банк“ на пазара на деривати означава, че към неговия собствен капитал са предявени високи изисквания. Това е още един фактор, който оказва натиск върху банката“, уточнява Хелмих.

Провал на стрес тестовете

Именно поради недостига на капитал „Дойче Банк“ в края на юни се провали стрес тестовете в САЩ. Сега всички погледи са насочени към резултатите от стрес тестовете, които е провела Европейската служба за банков надзор.

Особено внимание тук обаче е насочено към резултатите на италианските банки. Заради недостига на капитал на италианските банки се заговори за отпускането на държавна помощ, което е забранено от новите правила на еврозоната.

Държавата стои зад банката

Ако в Европа банките се окажат в трудно положение, другите банки също чувстват натиск“, отбелязва Мартин Хилмих. Преди всичко това засяга банките, които активно участват в търговските сделки, какъвто е случаят с „Дойче Банк“.

Въпреки това е малко вероятно немската банка да поиска финансова помощ или да бъде застигната от съдбата на „Лемън брадърс“ и да обяви банкрут, смята експертът. Според него „Дойче Банк“ я чака дълъг и болезнен период на реорганизация: „Може да се достигне и до разделяне на банките на различни бизнес направления“.

Лондонският анализатор Кристофър Уилър е убеден, че „Дойче Банк“ може сама да се справи с трудностите и само в краен случай ще се обърне към капиталовите пазари. Но дори и да настъпи критичният момент, „Дойче Банк“ едва ли ще поеме към дъното, добавя анализаторът. „Решението се съдържа в нейното име: Дойче Банк. Германия ще направи всичко, за да й помогне да се справи с проблемите“, заявява Уилър.

- реклама -