22.5 % от пенсионерите взимат пенсия до 200 лв.

Делът на хората, които получават до 200 лв. пенсия на месец е 22.5% от всички пенсионери.

Това показва справка на Министерството на труда и социалната политика, изготвена във връзка с депутатско питане.

Най-ниски доходи получават основно хора със социална или минимална пенсия. В първия случай става въпрос за хора, които в по-голямата част от трудовия си живот са се осигурявали на минимална работна заплата, а във втория – неработещи или неосигурени.

Към 31 декември 2016 година общият брой на пенсионерите в България е 2,18 млн. души.

От данните на социалното министерство е видно, че 18,8% от българските пенсионери получават основна пенсия до 250 лева, а до 300 лева е основната пенсия за 11,2% от пенсионерите у нас.

Между 200 и 400 лв. получават близо 53% от пенсионерите.

Една четвърт от пенсионерите в България получават между 400 и 920 лв. пенсия.

Доход в тези граници получават общо 540 663 души от общо 2 181 356 пенсионери към края на 2016 г.

Трябва да се има предвид, че в месечния размер на пенсиите е включен основният размер на водещата пенсия, сумата за изплащане на останалите пенсии и добавките към пенсиите.

В бюджет 2017 се предвижда ръст на пенсиите с 2.6% от 1 юли 2017 г.

- реклама -