21% от населението на България са пенсионери

Световната банка публикува ново изследване, касаещо пенсионерите по света, информира Аргументи и Факти.

В различните страни възрастта за пенсиониране е различна. Например в Австрия за жените тя е 60 години, а за мъжете – 65. В Канада, Белгия, Великобритания и Германия пенсионната възраст за мъжете и жените е една и съща: 65 години. В Испания гражданите започват да получават пенсии на 65,5 години, а в Италия – на 66 години и 7 месеца.

За да се сравни броя на пенсионерите в различните страни по света, е използвана средна възраст от 65 години. Именно в тази възраст (плюс-минус) хората по света се пенсионират. Ясно е, че в много страни пенсионните системи силно се различават. В някои държави пенсиите в познатия ни вид изобщо не съществуват.

И все пак, изчислявайки данните за пенсионерите – настоящи, хипотетични или бъдещи (както в Русия, например), са взети данните на Световната банка за броя на гражданите от различни страни на възраст 65 и повече години (% от общото население). Според тази информация, 14% от пенсионерите живеят в Русия. По-голям е броят им в Канада (17%), Япония (27%), Австралия (16%) и почти всички страни от Западна Европа – в Австрия (19%), България (21%), Франция (20%), Германия (21%), Италия (23%), Португалия (22%).

- реклама -