Главна дирекция „Туристическа политика“: Описаните от КЗП нередности не предполагат затваряне на хотела в село Чифлик, те сякаш не се отнасят за “хотела на ужасите”

Лиляна Арсова, главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика“, Министерство на туризма:Описаните от КЗП нередности изобщо не предполагат затваряне на хотела, нещо повече – те сякаш не се отнасят за “хотела на ужасите”

Изключително много се радваме, че след като министър Николина Ангелкова разпореди незабавна проверка на хотел “Чифлика палас ризорт и релакс” и заяви, че ще направи всичко възможно хотелът веднага да бъде затворен, и други отговорни институции започнаха да откликват.

Положително е, че в действията, които трябва да защитят интересите на потребителите ще ни подкрепи и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това е органът, който в момента осъществява последващия контрол по Закона за туризма.

Председателят на КЗП г- н Маргаритов обяви, че експертите му са сигнализирал и МТ през 2015 и 2016 за нередности в хотела в Чифлик. Описаните тогава от КЗП нередности обаче изобщо не предполагат затваряне на хотела, нещо повече те като че ли не се отнасят за “хотела на ужасите” в Чифлика, който МТ инспектира преди дни. В нарушенията, установени от КЗП през 2015 г се казва, че в хотела няма фризьорски салон, портиер не посреща гостите, пиколо не взема багажа им, а в сигнала от 2016 г е упоменато дори, че в едната дневна на апартамент няма поставена ваза, което се изисква за категорията. Липсвали са и хавлиени кърпи. Никъде в сигналите не са описани падащи плоскости, мухлясали стаи, апартаменти в мазето и всякаква липса на отопление.

А точно това и опасността за здравето на туристите, са основанията на министъра на туризма да иска отнемане на всичките звезди на хотела и по този начин пълното му затваряне. Обръщам внимание на колегите от КЗП, че съгласно чл. 176, от Закона за туризма, министърът на туризма със заповед понижава категорията на категоризираните от него туристически обекти ( в случаите на неизпълнение на изискванията на наредбата за категоризация) по предложение на Комисията за защита на потребителите. Към предложението се прилага цялата административна преписка по установяване на съответното административно нарушение. В Министерство на туризма не е постъпвало предложение от КЗП за понижаване на категорията.

Не е представяно копие на административната преписка на министъра на туризма по установяване на административните нарушения.

- реклама -