извънреден труд

ManpowerGroup: Търсят работна ръка в секторите „Строителство“ и „Производство“

ManpowerGroup за заетостта Българските и работодатели споделят положителни перспективи за наемане на служители за периода април–юни – коригирана спрямо сезонните колебания, нетната прогноза е +12% за второ поредно тримесечие. На въпроса „Как очаквате да се промени общата заетост във вашата компания през трите месеца до края на юни2018 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“ 16% от работодателите отчитат увеличение на нивата на заетост, 1% прогнозират намаление и 78% не очакват промяна.

Два сектора допринасят за тези положителни резултати – работодателите от секторите „Строителство“ и „Производство“ предвиждат най-силен пазар на труда с прогнози от +15%.

Търсещите работа могат да очакват стабилно темпо на наемане и в сектор „Транспорт, складове и комуникации“, който показва значително подобрение от 11 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие, както и в сектор „Търговия на едро и дребно“ с прогноза от +11%.

На регионално ниво Варна очаква най-силен пазар на труда за второ поредно тримесечие, като работодателите отчитат прогноза от +14%.

 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТАQ2_17Q1_18Q2_18
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ131212
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ4178
СТРОИТЕЛСТВО152715
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА1454
ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ19188
ПРОИЗВОДСТВО221815
МИННО ДЕЛО1288
ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР888
РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ1182
ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ7011
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО241811

Предвиждат се умерени дейности за наемане на служители в три региона с прогнози от +10% – Бургас, Русе и София, докато работодателите в Пловдив очакват скромно увеличение на нивата на заетост, отчитайки прогноза от +7%.

- реклама -