зимния сън

200 нападения от мечки са регистрирани в Смолянско през 2022 г.

Общо 199 нападения от кафява мечка са регистрирани на територията на област Смолян през 2022 г., посочи пред БТА инж. Здравко Бакалов, директор на Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП).

При мечешките набези са били убити 91 овце, 127 говеда, 11 коне, а 55 кошера и 49 пчелни семейства са били унищожени.

Пет разрешения за отстрел на проблемни мечки са издадени през миналата година, като са изпълнени две от тях за стръвници, нападащи край Смилян и Триград.

Близо 2/3 от нападенията са на територията на Държавното горско стопанство в Славейно – общо 62.

 В района на ДГС – Триград набезите на стръвници са 44, а за ДГС – Смилян – 42.

 Проблемна мечка в пределите на стопанството в Смилян бе отстреляна в района на с. Черешово през юли.

 Разрешението за нейния лов бе издадено след десетки нападения над пчелини и стада край селата Смилян, Арда, Могилица и др.

Кафявата мечка е защитен вид в България и отстрел на единични екземпляри може да се разреши от министъра на земеделието, но при доказани системни нападения над животни и селскостопанска продукция, както и при риск за хората от поведението на агресивни екземпляри.

Исканията и предложенията за издаване на разрешение за отстрел се разглеждат от междуведомствена комисия с участието на представители на РИОСВ, РДГ, ДГС, Областната и Общинската администрации.

Три от издадените разрешителни за отстрел на проблемни мечки в зоните на стопанствата в Славейно, Борино и Смилян са приключили неизпълнени.

- реклама -