Безработните

200 лева помощ за безработните, ако започнат работа в далечно населено място

Безработните намаляват, сочат данните на Агенцията по заетостта и НСИ. За пръв път от 11 години насам имаме изключително устойчив темп на спад на хората без работа.

Безработицата през третото тримесечие на 2016 година е 7%, а безработните са 229 хиляди. В сравнение със същия период на 2015 г. броят на безработните е намалял с 50,3 хил.

От 2017 година ще запоне да действа нова финансова помощ за безработните, които са намерили работа, но далеч от мястото, където живеят. Очаква се помощта също да допресене за намаляване на хората без препитание, смятат от министерството на труда и социалната политика.

g-4_bПомощ за безработните, започнали работа на 50 км. от града или селото, където живеят

С последните промени в Закона за насърчаване на заетостта безработните, които започнат работа в населено място на повече от 50 км от това по настоящ адрес, ще получават финансова помощ.

Сумата е 200 лева. Тя може да се използва за такси за детски ясли или градини, наем на жилище и такси за ползване на интернет, но за не повече от 12 месеца. Разметър ще се определя всяка година и може да расте или намалва.

Парите няма да се дават в кеш

Парите ще се дават срещу съответните документи за наем, посещение на детска или ползване на интернет.

С измненията управляващите искат да поощрят трайно безработни и млади висшисти без работа да се преместят в планински райони или в селища в Северозападна България, където има масово обезлюдяване. 

Така безработните ще пътуват до по-големите градове, където има по-голям избор за работа, а 200 лева е добър старт за наем на квартира.

byuro-po-trudaЖените намират по-лесно работа от мъжете

Статистиката показва, е жените по-лесно мнамират работа от мъжете. Коефициентът на безработица достига 7,4% за мъжете и 6,5% за жените.

От всички безработни 14,2% са с висше образование, 50,3% – със средно, и 35,5% – с основно и по-ниско образование. 

Продължително безработни (от една или повече години) са 142,4 хил. души, или 62,2% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 4,3%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. намалява с 0,9 процентни пункта.

От всички безработни 41 хиляди, или 17,9%, търсят първа работа.

 

 

- реклама -