експерти, инфлацията, заплати, компенсации
снимка: Pixabay

2 млрд. лева за бизнеса. Как да ги вземе

По програми за близо 2 млрд. лв. ще може да кандидатства българският бизнес през 2023 г.

Повечето от тях ще бъдат отворени още в началото на годината. Най-много са схемите по линия на Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/, пише economic.bg.

По-голямата част от ресурса, предназначен за бизнеса, се управлява от Министерството на иновациите и растежа /МИР/.

Програмите, с които българският бизнес може да се усъвършенства тази година по ПВУ, са пет на стойност около 950 млн. лв.

До 1 млн. лв. за ВЕИ

Най-чаканата е тази за изграждане на ВЕИ системи – мощности до 1 MW заедно с батерии за съхранениe. Бюджетът е 200 млн. лв., като минималната сума за кандидатстване е 100 хил. лв., а максималната – 1 млн. лв. Собственото съфинансиране ще бъде в рамките на между 35 и 50% в зависимост от фактори като регион на инвестицията и др. Процедурата се очаква да стартира през февруари, а срокът за подаването на документи бе удължен от два на три месеца. Тя се управлява от МИР.

„Зелена“ програма за бизнеса по ПВУ е и „Кръгова икономика“ с бюджет от 180 млн. лв. Тя е насочена към всички предприятия от сектора на преработващата промишленост за  придобиване на ново оборудване, специализиран софтуер или предоставянето на консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ на ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им. Плановете на МИР са тя да стартира през март.

По третата програма от ПВУ тази година може да кандидатстват иновативни малки и средни фирми, получили знака за качество „Печат за високи постижения“ от конкурсите на програмите „Хоризонт 2020“, „Хоризонт Европа“ на Европейския иновационен съвет. Бюджетът е 118.6 млн. лв. Очаква се стартът да е през първото тримесечие.

Четвъртата процедура е свързана с цялостно или частично изграждане на инфраструктура в индустриалните зони и паркове. Инфраструктурата може да бъде техническа (довеждаща и вътрешна), екологична (зарядни станции) и иновативна (научноизследователска). Стартът е предвиден за края на февруари. Бюджетът е 212.5 млн. лв., а един проект може да получи максимално до 40 млн. лв.

Петата процедура е по линия на МРРБ и цели да подобри енергийната ефективност на предприятията със сгради от клас Б.

Кандидатстването ще започне до края на януари. Бюджетът е в размер на 235 млн. лв.

Новата “Конкурентоспособност”

По новата Програма за конкурентоспособност в рамките на тази година ще стартират три програми на стойност над половин милиард лева.

Първата отворена процедура ще бъде за иновации в малките и средни предприятия /МСП/ в сътрудничество с голямо предприятие. Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Ще се подкрепят дейности за извършване на изследвания, измервания, изпитвания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработваната иновация. Бюджетът е 127 млн. лв. и трябва да стартира през март.

Втората сходна мярка е за внедряване на иновации в МСП. Бюджетът е 293.4 млн. лв. и се очаква да стартира през април.

Последна се очаква да стартира мярката, насочена към модернизация на семейните фирми. Процедурата ще бъде насочена към МСП, които се притежават от повече от един член от семейство. Допустимите разходи ще са за придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията. Тя ще бъде открита за кандидатстване наесен. Бюджетът е 117.5 млн.

Новата програма

По новата оперативна програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ МСП ще могат да кандидатстват по ваучерна схема за повече наука в бизнеса с бюджет от 50 млн. лв. Прогнозата на МИР е тя да стартира през втората половина на годината.

 

- реклама -