магазини, вериги, земеделци, търговци, Министерство на земеделието

16 милиарда са приходите на големите търговски вериги

16 милиарда са приходите на големите търговски вериги

Близо 16 милиарда лева са общите приходи на големите търговски вериги. Те нарастват от 12,9 млрд. лв. през 2021 г. до 15,8 млрд. лв. през 2022 г.,

Съвкупният ефект от компаниите в сферата на модерната търговия в България достига 11,84 млрд. лв. през 2022 г.

Това сочат данни от проучване на Института за пазарна икономика за ролята и социално-икономическия принос на сектора в страната, съобщава investor.bg

Проучването показва, че преките ефекти на модерната търговия възлизат на 7,1 млрд. лв..

В това число се включват разходите за доставки на стоки и услуги от български компании,

инвестиции в българската икономика и възнаграждения на наетите лица.

4,2 млрд. лв. са допълнителните ефекти по веригата, създадени от дейността на доставчиците.

Над 500 млн. лв. са индуцираните (третични) ефекти от потреблението на дохода на домакинствата на наетите в сферата на модерната търговия.

Стойността на съвкупния ефект на модерната търговия е нараснал с над 2 млрд. лв. през 2022 г. спрямо предходната година, или с 21%.

Общите приходи на големите търговски вериги нарастват от 12,9 млрд. лв. през 2021 г. до 15,8 млрд. лв. през 2022 г.

Модерната търговия концентрира 32,1% от всички приходи в търговията на дребно, става ясно още от анализа.

„Тази екосистема, от която търговията е част, всъщност генерира не просто 16 млрд. лв. оборот

от продажби, а допълнителни близо 12 млрд. лв. към доставчици на стоки и услуги.

Когато модерната търговия расте, расте и икономиката в страната.

Растат заедно с нея българските доставчици – както на местен пазар,

така все повече примери имаме и за износ.

Модерната търговия е един от двигатели на експортния потенциал на българското производство“, каза Николай Вълканов, председател на Сдружението за модерна търговия.

Всяка пета компания в икономиката практически е такава, която се занимава с търговия на дребно,

каза още той, като допълни, че модерната търговия представлява двигател за възнагражденията в страната, особено в регионалните пазари на труда.

Ръст от над 19% в продажбите

Продажбите на дребно през 2022 г. стигат 65,1 млрд. лв.,

като отчитат ръст от 19,1% спрямо предходната година, става ясно още от проучването на ИПИ, представено от икономистите Петър Ганев и Лъчезар Богданов.

При хранителните стоки ръстът е 12-13% на година, при нехранителните – 17-19% на година.

Ключов фактор за високия ръст в монетарно изражение е отчетената инфлация, която достигна най-високата си точка в края на 2022 г.

Продажбите на дребно на големите предприятия (с над 250 наети)

по цени на крайна реализация достигат над 17,4 млрд. лв. през 2022 г., като

отчитат ръст от 27% спрямо 2021 г.

Това представлява 26,7% от всички продажби на дребно в страната, като техният дял нараства с 1,7 процентни пункта спрямо 2021 г.

Нарастването на дела на големите предприятия е следствие от повишените инвестиции и разрастването на модерната търговия след пандемията.

Заплата, по-висока от средната за всички предприятия в страната

През 2022 г. в търговията на дребно в България оперират 94 хил. компании, или 20,9% от всички нефинансови предприятия в страната.

Секторът е на първо място по брой на компаниите,

като в него влизат някои от най-големите предприятия в България,

както и огромен брой микропредприятия, разположени в почти всяко населено място в страната.

Общо броят на наетите лица в търговията на дребно е над 202 хил. души, което е 11,7% от наетите лица в частния сектор и 8,9% от всички наети лица в страната.

Възнагражденията в големите предприятия в търговията на дребно нарастват с близо 13% и достигат 1822 лв. през 2022 г.

Това е с 56% над средната заплата в сектора и по-висока от средната заплата за всички предприятия в страната.

Само за периода 2020-2022 г. големите предприятия в търговията на дребно са направили инвестиции в размер на над 1,3 млрд. лв.

Увеличаването на инвестициите на големите предприятия след пандемията е значително

45% ръст през 2021 г. и 29% ръст през 2022 г.,

като тази динамика отразява инвестициите както в логистика и въвеждане на нови системи, така и в разширяване и отваряне на нови обекти.

Наетите лица в компаниите от модерната търговия се увеличават от 47,7 хил. души през 2020 г.

до 51,4 хил. души през 2021 г. и 53,3 хил. души през 2022 г.

Делът на наетите в сектора спрямо всички наети в търговията на дребно се увеличава от 24,3% през 2020 г. до 26,3% през 2022 г., което е обвързано с инвестициите и разширяването на покритието на веригите в страната.

- реклама -