Русинова безработица майки деца обезщетение

Русинова: над 274 000 безработни, 40% дъготрайно

Малко над 274 000 безработни са регистрирани в бюрата по труда, около 40 % от тях са дълготрайно безработни. Това обяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. „Разработили сме в рамките на закона да дадем възможност на тези безработни, които успеят да си намерят работа в населено място, което се намира над 50 км от мястото, където живеят. В първата една година да ги подкрепим със сума до 200 лв., която ще покрие разходите за наем, детска градина, детска ясла и режийни разходи. Условието, което поставяме е тези хора да са на постоянно работно място, а не сезонна заетост. Засега предварителният заявен интерес е за около 1000 души”, съобщи министър Русинова.

Русинова безработица майки

Министър Русинова коментира, че една от важните теми по отношение на промени в Закона за насърчаване на заетостта винаги е била до колко има подготвена работна сила за нуждите на работодателите. „Критика, която сме получавали е, че много трудно се намират квалифицирани хора. Чрез простичък механизъм, в който Агенция по заетостта, съвместно с областните управители, общините, работодателите и синдикатите на всеки 6 месеца ще подготвят по зададена от нас методология прогнози за нуждата от работна ръка във всеки един сектор, във всеки един бранш, във всеки един регион. На база на тези прогнози много по-добро може да се планира“, посочи Русинова.

Тя уточни, че този механизъм ще започне от това лято и до следващата година ще докаже ефекта си. По думите й така ще може да съобразят инвестициите в квалификация, умения и ще може програмите да бъдат съобразени с равнището на безработица в съответния регион, квалификацията на хората и нуждите на бизнеса. „По този начин ще можем да подпомогнем и икономиката с преход на хората от бюрата по труда към реална заетост“, отбеляза социалният министър.

Предвиждаме промени Кодекса за социално осигуряване (КСО), чрез които майките да получават половината от майчинството си, ако се върнат на работа преди детето им да е навършило година.  По думите на министър Русинова това е инициатива, която цели да стимулира работещите майки и семействата в тяхната реализация между по-добро съвместяване на семейния живот и работата. „Промените са свързани с това до навършване на 1 година – след като изтекат 135 дни отпуск за бременност и раждане, да дадем възможност, ако майката се върне на работа допълнително 50% от обезщетението за майчинство да й бъде изплащано“, обясни социалният министър.

Тя даде пример, че ако една майка, която получава 800 лв. месечно обезщетение за бременност, се върне на работа на седмия месец, чрез подкрепа на ясла, би получавала допълнително 400 лв. до навършване на 12 месеца на детето. По думите й, за момента данните на НОИ показват, че през първото тримесечие средното обезщетение за майчинство е 483 лева, като за София е малко повече – около 650 лева.

„Тоест в зависимост от това какъв е бил осигурителният доход на майката, това би бил един допълнителен стимул, ако има възможност да съвместява личния и семейния си живот, тя да се върне на работа. Тази инициатива, подкрепена с инициативата за организиране на детски ясли и детски градини, там, където семейството работи, би била по-мотивираща, за майките да се върнат по-рано на работа“, каза още министър Русинова.

- реклама -