язовира язовир

150 язивира в ремонт

За периода от началото на годината до 1 юни са проверени 1738 язовира, при планирани 3620 проверки за годината. Издадени са над 7700 предписания за установените неизправности при експлоатацията им.

Сред забележките за отстраняване са назначаване на оператори или изработване на техническо досие, понижаване на водното ниво до кота основен изпускател, изработване на програма за технически контрол, както и временно извеждане от експлоатация.

iazovirii154 язовира са с предписания за понижаване на водното ниво или временно извеждане от експлоатация. От тях към момента са източени 40 язовира.

В резултат на дейността на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, повечето от собствениците са започнали и отстраняване на неизправностите.

iazovirii3Още през първото тримесечие на годината агенцията е изпратила писма с препоръки до областните управители да понижат нивата на язовирите до 70 на сто от обема им, с цел осигуряване на свободен резерв.

Създаден е оперативен щаб за работата в критични ситуации, който  веднага започва да работи при постъпване на информация за интензивни валежи или  форсмажорни обстоятелства. До момента оперативния щаб е активиран три пъти.

- реклама -