14 бона заплата за чиновник, вече може и в България

14 бона заплата за чиновник, вече може и в България – махнаха тавана на възнагражденията в държавните фирми.

Правителството е премахнало лимита за заплатите в бордовете на 17 държавни фирми. Досега заплатите на изпълнителните директори в акционерните дружества бяха ограничени до максимум 18 минимални работни заплати,

а на членовете на бордовете

– до 6 минимални работни заплати. Занапред тези лимити се премахват, а какви да са заплатите на ръководителите ще решават съответните министерства-принципали. Това показват окончателните редакции на промените в правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. В документа са добавяни текстове, отсъстващи в обявения за публично обсъждане вариант, като има и редакции в обратната посока, пише „Сега“.

Според финалния вариант на документа

лимитите за ръководните заплати отпадат във всички публични предприятия, създадени със специални закони. В момента има 17 предприятия – тотализаторът, всички горски предприятия, НКЖИ и „Пристанищна инфраструктура“, РВД, „Радиоактивни отпадъци“, „Управление и стопанисване на язовирите“ и др. Предвидено е те да се преобразуват, след което РВД ще остане единственото предприятие с такъв статут.

В момента обаче в групата са всички 17 компании,

които ще могат да се възползват от новия ред за неограничени възнаграждения за бордовете. Не е ясно кога ще бъдат преобразувани – до юни трябва да представят график как ще се движат процесите, но кога ще приключи преобразуването не е известно.

Дори и да не бяха отпаднали лимитите

максималните заплати в държавните дружества скочиха рязко след увеличената минимална работна заплата. При лимит от 18 такива за заплата на изпълнителен директор в държавно АД това се равнява на възнаграждение от 14 040 лв. През 2022 година размерът беше 12 780 лв. Стойността на възнагражденията се актуализира на всяко тримесечие в зависимост от резултатите на дружеството по формула, но е преценено, че трябва да има и горна граница.

Други промени

С измененията държавата е ограничила част от правомощията на Агенцията за публичните предприятия и контрол за сметка на засилване на правата на правителството и министерствата-принципали на фирмите. Така занапред методиката за оценка на изпълнението на бизнес програмите на дружествата ще се приема от МС. Агенцията ще отговаря за оценката на бизнес програмите на големите предприятия, а останалите ще ги оценяват министерствата-принципали.

Въвеждат се и изрични основания за предсрочно прекратяване на договорите на членовете на бордовете. Занапред договорите за управление на държавните фирми ще могат да се прекратяват при неизпълнение на задълженията повече от 3 пъти в рамките на до 3 месеца и при тежки нарушения на служебните задължения. В списъка с тежки нарушения попадат уронването на престижа на дружеството или министерството-принципал, разпространяването на поверителни данни, извършването на конкурентна дейност през свързани лица.

- реклама -