Великобритания избори Юнкер Габриел ЕК Брекзит преговори законодателство

139 000 българи в Обединеното кралство са кандидатствали за статут на уседналост

Министерският съвет днес прие доклад за изпълнението на Плана за действие на Република България за прилагане на Споразумението за оттегляне на Великобритания от ЕС. В доклада се отчита изпълнението на 41 мерки, свързани с прилагането на споразумението.

В рамките на тези мерки Министерството на вътрешните работи е внесло в Народното събрание законопроект за допълнение на Закона за влизането и пребиваването на територията на Република България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, с който да бъдат изпълнени задълженията в частта „Права на гражданите“ на споразумението. В същия законопроект са включени и изменения в Закона за българските лични документи.

Промените в тези закони ще позволят на британските граждани, които пребивават в България, да използват лични документи, издадени от българските власти, в срок до 1 година след края на преходния период.

След това тези хора ще трябва да разполагат с нови лични документи. Законопроектът предстои да бъде разгледан в НС на второ четене през февруари 2020 г., а според плана, крайният срок за изпълнение на тази мярка е 15 март.

Към Държавната агенция за закрила на детето е сформирана работна група с цел създаване на механизъм, който да подобри координацията при случаи на нарушаване правата на български деца във Великобритания. В работната група са включени и представители на МВнР, Министерството на правосъдието, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане.

90% от българите, живеещи във Великобритания, са кандидатствали за придобиване на статут на уседналост. 

За периода 27 ноември 2018 г. – 31 декември 2019 г. посолството на България в Лондон проведе 41 информационни събития в различни градове на Великобритания с цел запознаване на българската общност с британската схема за придобиване на статут на уседналост. В резултат на тази кампания, по данни на британското Министерство на вътрешните работи вече 139 000 българи в Обединеното кралство са кандидатствали за статут на уседналост. Това са над 90% от българите, живеещи там. От посолството предлагат и възможност за всекидневни консултации, свързани с правата на българите след Брекзит.

Увеличен е персоналът на консулската служба на България в Лондон с двама души, тъй като МВнР препоръча на всички българи във Великобритания да си извадят паспорти с биометрични данни.

Причината е, че след края на преходния период британските власти вероятно няма да допускат граждани с лични карти, а и паспортът е необходим за подновяване на статута на уседналост. В резултат на увеличения персонал пред консулската служба в Лондон вече не се образуват опашки.

За да бъдат предприети адекватни мерки на национално ниво, съгласно новите условия, планът за действие за изпълнение на споразумението ще бъде актуализиран след одобрение от Съвета на ЕС на 25 февруари 2020 г. на мандата на Европейската комисия за преговори с Великобритания.

Съгласно влязлото в сила на 1 февруари 2020 г. Споразумение за оттегляне, Великобритания е вече трета страна, която обаче ще продължи да бъде обвързана с правото на ЕС до края на договорения преходен период – 31 декември 2020 г.

- реклама -