Чеци

Отмениха присъдата на Чеци за убийството на Яна в Борисовата градина

Върховният касационен съд отмени присъдата на Николай Русинов-Чеци за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина. Съдът върна делото за ново разглеждане от Апелативния съд. Причината – допуснати съществени процесуални нарушения и липса на достатъчна яснота за автора на деянието.

Делото е върнато за ново разглеждане на същия съд от друг състав от стадия на съдебното заседание, става ясно от сайта на ВКС.

През юли 2015 г. Софийският апелативен съд промени присъдата на Николай Русинов-Чеци от доживотен затвор на 19 години зад решетките.

Яна Кръстева бе убита по особено жесток начин в Борисовата градина на 9 юли 2011 година. Единственият подсъдим за убийството на младото момиче е Николай Русинов – Чеци.

Аргументите на магистратите

Върховните магистрати са намерили, че „обстоятелствата, относими към авторството и начина на извършване на деянието, не са установени в съгласие с изискванията за внимателна и съвкупна оценка на доказателствените материали.

Липсва пълен и коректен анализ на доказателствената съвкупност, която е съдържала противоречия и те не са били разрешени по надлежен процесуален начин.

В резултат на неправилния подход при проверката и оценката на доказателствените материали е допуснато разкъсване на връзката между отделните групи доказателства и експертни изводи, които са били само изброявани в мотивите, но не и комплексно оценявани съобразно тяхното значение и относителна тежест“, подчертват магистратите.

ВКС намира за основателни и възраженията на защитата за неубедително формулиране на извода, че автор на престъплението е подсъдимият Русинов в светлината на новоприетите факти за механизма на изпълнението му, недостатъчна яснота за крайния час на настъпване на смъртта, както и поради игнориране на данни за присъствие на други три лица, за което са свидетелствали редица веществени доказателства”, пише в решението на съда.

По начина на излагане на мотивите връзката между доказателствата е разкъсана и не е ясна картината, която те очертават, а това води до невъзможност да се проследи доколко правилно съдът е формирал вътрешното си убеждение при оценката им, както и дали е имало необходимост от назначаване на допълнителни експертни изследвания.

ВКС намира, че въззивният съд е формулирал по твърде двусмислен, а поради това и неясен, начин заключенията си за субективното отношение на подсъдимия към умъртвяването на пострадалата. При правните изводи съдът е приел, че умъртвяването на пострадалата е съзнателно и целенасочено – при пряк умисъл, за което обаче не са изложени конкретни и съдържателни мотиви. Данните за личността на дееца и психологичния му профил, а също и пияното му състояние не са коментирани. Фактическите обстоятелства относно субективната страна на престъплението следва да са подробно, ясно и безпротиворечиво установени и съвкупно оценени, което в случая не е сторено.

Посочените недостатъци върховните съдии са счели, че трябва да бъдат отстранени при повторното разглеждане на делото от въззивния съд.

- реклама -