13.7 млн. лв. струвала военната охрана на границата

13.7 млн. лв. струвала военната охрана на границата, 121 681 лв. – ремонтът на оградата. При ремонта на оградата по границата с Турция са подменени 4 977 м спирала режеща тел, възстановени са 34 колони на съоръжението.

Изградени са 2 нови стоманобетонни водостоци,

оправени са 402 оградни пана, подравнени са 570 м  от прилежащият път, почистени и усилени са 42  водостоци, насипана е 1 231 м3 трошено-каменна фракция и са прочистени от растителност 27 352 м2.

Това гласи приет от правителсвото доклад за 

Състоянието на препятстващото съоръжение по българо- турската градица Възстановените участъци от съоръжението са с обща дължина от 63 463 м, като са изразходвани 121 681 лв.,

работата там е завършила в края на м.г.

Заради увеличения миграционен натиск и усложняване на обстановката на отделни участъци от българо-турската и българо-гръцката граница през ноември м.г. започна участието на въоръжените сили в охраната на държавната граница,

като първоначално бяха въведени 448

военнослужещи с 69 единици техника, след което бяха редуцирани до 246 военнослужещи и 57 единици техника,. Участоето им приключи през януари т.г.  Към момента

Министерството на отбраната продължава

да оказва логистична поддръжка на МВР, като задачата се изпълнява от 20 военнослужещи с 11 единици техника.

За изпълнение на дейностите по охрана

на държавната граница МО е изразходило 13 733 570 лв., от които 1 733 570 лв. за командировки в страната, горива и смазочни материали, и разходи за персонал и 12 000 000 лв.

за капитално-възстановителен ремонт

на вертолет „Cougar“, планиран за извършване на медицинска евакуация и наблюдение от въздуха в приграничната зона.

- реклама -