Кралев: Българското правителство ще работи активно за реализацията на младите хора

„Българското правителство ще работи активно за подобряване на условията за успешна реализация на потенциала на младите хора, за тяхното устойчиво развитие и участие в обществото“. Това каза министърът на младежта и спорта Красен Кралев по време на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, който се провежда в Брюксел.

По време на днешното заседание на Съвета бяха разисквани теми, свързани с младежките политики в страните-членки на ЕС.

“Всяка от нашите държави е изправена пред предизвикателството да отговори на нуждите на младите хора и да ги ангажира като ценни партньори за изграждането на бъдещето на Европа. Смятам, че младежката работа и образованието във всичките му форми са ключът към това”, заяви министър Кралев.

Той даде пример с достъпа до гражданско образование чрез използването на неформалното образование и подхода “Връстници обучават връстници”.  По думите на Кралев това би повлияло позитивно за изграждането на важни умения, знания и ценности у младите хора.

Красен Кралев подчерта, че България подкрепя изграждането на нови механизми за цялостно участие на младите хора в процесите на взимане на решения по теми, касаещи техните права на европейско равнище.  “У нас през 2013 година бе създаден Обществен съвет към министъра на младежта и спорта, който се доказа като работещ инструмент както за овластяване на младите хора, така и за популяризиране на водените от правителството младежки политики”, обясни той.

Кралев посочи пред присъстващите министри от страни-членки на ЕС, че България е приела нова Програма за изпълнение на младежки дейности, насочени към предотвратяване на всички форми на агресия. “Смятаме, че ненасилието и толерантността са особено важни елементи от визията за бъдещето на Европа”, заяви министърът на младежта и спорта.

Република България подкрепя заключенията, приети по време на Европейската младежка конференция в Кошице, както и инструментите за изпълнението им, приети в Малта тази година. “Готови сме да участваме активно в тяхната реализация. Страната ни ще работи усилено за изпълнението на шестия цикъл на инициативата на ЕК “Структурен диалог”, каза още Красен Кралев.

- реклама -